به انجمن ادبی سخن خوش آمدید

banner

_____________________________________________________________________

اگر بهار بیاید، ترانه ها خواهم خواند

بقلم داکتر صبورالله سیاه سنگ

Azhar_Faizyar

_____________________________________________________________________ 

anjoman together

اگر به شعر علاقه دارید و یا به نثر و یا هم موضوعات و مطالب دلچسب دیگر به زبانهای دری ، پشتو و انگلیسی به بهترین سایت ادبی افغانی کلیک کرده اید

وقت تانرا گرفته و از تمام صفحات ما دیدن کنید

مطالب تانرا برای نشر برایما بفرستید 

*************** *************** **************

جلسات انجمن ادبی سخن در شمال کلیفورنیا ماه دو بار صورت میگیرد. برای معلومات بیشتر به مرامنامۀ انجمن ، اعضای انجمن ، دوستان انجمن و خاطرات و ویدیو های ما مراجعه کنید

*************************

استفاده از مطالب وبسایت انجمن سخن با ذکر ماخذ آزاد است. عقاید نویسندگان لزوماً نظر ما نمیباشد.